Více než slovník

Feed

nebo také newsfeed – tok příspěvků na hlavní stránce sociální sítě

Text pobídky k tlačítku TBD

Chcete od nás něco?