Více než slovník

KPI

 Key Performance Indicators, měřitelné cíle a ukazatele výkonnosti

Text pobídky k tlačítku TBD

Chcete od nás něco?