Více než slovník

PNO

podíl nákladů na obratu, poměřuje náklady na kampaň vzhledem k tržbám, které kampaň vygeneruje, udává se v procentech

Text pobídky k tlačítku TBD

Chcete od nás něco?