algoritmus

algoritmus

#149: Algoritmus počítá také se stářím příspěvku

Jedním z faktorů, které ovlivňují algoritmus, je také stáří příspěvku – a je to právě faktor čím dál důležitější.
Co to znamená pro stránky? Musíte publikovat pravidelně, ale ne zase až moc často – příspěvky by pak o organický dosah mezi sebou soupeřily a mohli byste si tak omylem „sestřelit“ příspěvek, který jste publikovali dříve.

Přečíst celé
algoritmus

#67: Facebook nemá rád odkazy na YouTube

Facebook a YouTube (respektive Google) jsou konkurenti. Proto odkazy z Facebooku na YouTube nevypadají moc pěkně, mají moc malé náhledy, ale hlavně mívají dost nízký organický dosah – Facebook se tak snaží správce stránek donutit, aby videa nenahrávali na YouTube, ale přímo na Facebook.

Přečíst celé
algoritmus

#58: Algoritmus má rád emoce

Algoritmus má rád příspěvky, které sbírají i jiné emoce než jen lajky. Pro algoritmus je to totiž znak, že se uživatel nad příspěvkem skutečně zastavil a „dal si tu práci“ podržet prst/kurzor nad tlačítkem Like a vybral jinou z reakcí.

Přečíst celé