Více než slovník

TOFU

Top Of the Funnel, vrchní část marketingového trychtýře

Text pobídky k tlačítku TBD

Chcete od nás něco?