Více než slovník

UI

User Interface, prostředí, v němž uživatel pracuje (například celé uživatelské prostředí Facebooku apod.)

Text pobídky k tlačítku TBD

Chcete od nás něco?