Více než slovník

UX

User Experience, uživatelská přívětivost webu či aplikace – celé odvětví zabývající se návrhem uživatelských prostředí tak, aby se uživatelům snadno používaly a oni se v nich snadno vyznali

Text pobídky k tlačítku TBD

Chcete od nás něco?