Více než slovník

CI

Corporate Identity – pravidla pro využívání značky, zpravidla ve formě logo manuálu či brand manuálu, popisujícím např. využívané logo, fonty, barvy, grafické prvky, tón hlasu značky apod.

Text pobídky k tlačítku TBD

Chcete od nás něco?