Více než slovník

CMS

 Content Management System, redakční systém pro tvorbu webu (např. WordPress apod.)

Text pobídky k tlačítku TBD

Chcete od nás něco?