Více než slovník

CPC

Cost Per Click, cena za proklik

Text pobídky k tlačítku TBD

Chcete od nás něco?