Více než slovník

CPM

Cost Per Mille, cena za 1000 zobrazení reklamy

Text pobídky k tlačítku TBD

Chcete od nás něco?