Více než slovník

CSR

Corporate Social Responsibility, společenská odpovědnost firem

Text pobídky k tlačítku TBD

Chcete od nás něco?