Více než slovník

CTA

Call To Action = výzva k akci

Text pobídky k tlačítku TBD

Chcete od nás něco?