Více než slovník

CTR

Click-Through Rate, míra proklikovosti (kolik uživatelů z těch, co reklamu viděli, ji prokliklo)

Text pobídky k tlačítku TBD

Chcete od nás něco?