Více než slovník

ROAS

Return On Ad Spend, návratnost investice do reklamy

Text pobídky k tlačítku TBD

Chcete od nás něco?

NOVINKA: Odebírejte newsletter „Co mám na ty sítě pořád dávat“ >>>