Více než slovník

ROI

Return On Investment, návratnost investice

Text pobídky k tlačítku TBD

Chcete od nás něco?